Ψαροκροκέτες
Εισάγουμε Ψαροκροκέτες Πανέ για τους πελάτες μας από ένα από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια στην Ευρώπη με ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές αλλά και ταυτόχρονα με υψηλή ποιότητα.

Σκοπός μας είναι μέσα απ τα προϊόντα μας οι πελάτες μας να έχουν κέρδος και να δημιουργούν τα δικά τους  Private Label.

Καθαρό βάρος 300g