Ρυζογκοφρέτες
Ρυζογκοφρέτες από καστανό ρύζι επτάσπορες
Ρυζογκοφρέτες από καστανό ρύζι με αλάτι Ιμαλαΐων